Lezingen

Lezingen van Peter Ros gaan in essentie over de impact van technologie op mens, organisatie en maatschappij. Niet de technologie, maar hoe de mens hiermee omgaat staat tijdens de lezingen centraal. “Een hamer kun je immers gebruiken om een mooi huis te bouwen, of om iemand de hersens in te slaan. Gelukkig doet het overgrote deel het eerste.”

Peter laat je op een andere manier naar de wereld kijken. 
Zijn unieke combinatie van inhoud, energie en humor werkt aanstekelijk!”
“Hij prikkelt je fantasie en laat je jouw creativiteit (her)ontdekken.”
“Een aanrader voor elke organisatie die eens out-of-the-box naar de toekomst, het heden en zichzelf wil kijken !” 

De toekomstige mens?Hoe ga je om met de digitalisering
Welke impact heeft het op jouw ontwikkeling, werk en welzijn. En wat kan je doen om je leven te verrijken hiermee. Wat zijn de ethische en morele implicaties van technologieën als Crispr-Cas en kunstmatige intelligentie. Hoe gaan we om met de complexe relaties tussen mens en machine. Tijdens deze lezingen ontdekken we samen welke opwindende, soms heel lastige en belangrijke keuzes (en acties) we onder ogen moeten zien.

Themalezingen gericht op de ontwikkeling van de mens. Hoe sta jij als kenniswerker in de wereld, hoe ga je om met veranderingen en hoe zorg je voor rust in je hoofd en ruimte in je agenda.

De toekomst van werk
Weerbaarheid en verandervermogen
 Digitale vaardigheden – meer doen in minder tijd
 Quantified Self & Biohacking
 De toekomst van de mens


Deze lezingen verkennen de strategische, organisatorische en/of praktische implicaties van digitalisering en technologische versnelling. Volop inspiratie om ‘morgen’ aan de slag te gaan!

Wat zijn de belangwekkendste effecten
van de overvloed aan netwerk en informatie. Welke kansen en bedreigingen van digitalisering en impact van de technologische versnelling kunnen we herkennen voor o.a.:
 De toekomst van onderwijs >
 De toekomst van gezondheidszorg >
 De transitie van de overheid >
De toekomst van retail >
De voedselindustrie
Energie
Economie
Logistiek


de toekomst van de maatschappijDeze lezingen bieden een overzicht van technologische ontwikkelingen die op dit moment de meeste impact hebben en welke dynamieken dit in onze maatschappij teweeg brengt. Een fascinerende reis die laat zien dat science fiction meer en meer science faction aan het worden is.

Hoe kan technologie ons helpen om grote puzzels als onderwijsvernieuwing, de toekomst van werk en de transitie van de overheid op te lossen. Speciaal hiervoor heeft Peter een aantal interactieve lezingen ontworpen:

Werken aan verandervermogen
Corporate innovatie
De toekomst van onderwijs >
 De toekomst van gezondheidszorg >
De transitie van de overheid >
Toekomst van werk
Economische paradigma shifts


 Digitalisering en exponentiële groei van technologische ontwikkelingen zetten business modellen, bestuursstructuren en organisatie-systemen in toenemende mate onder druk. De overvloed aan informatie en connectiviteit verandert daarnaast in hoog tempo de manier waarop we leven. Paradigma’s binnen leren, werken, ondernemen, beoordelen, ontspannen en de wijze waarop we in contact staan met de wereld veranderen. Peter heeft een vergaande interesse in waarom mens en organisatie op deze invloeden reageren zoals ze doen, én hoe we de knopen kunnen ontrafelen die ons tegenhouden in de zoektocht naar ontwikkeling en verbetering. 

Lezingen van Peter Ros kunnen op meerdere niveaus ingezet worden. Voor klanten, teams, management, C-level of een mix daarvan. Lezingen op maat zijn mogelijk, leg je vraag voor en wij zoeken naar de juiste combinatie van inhoud & vorm.