Media

Publicaties

Niemand kan een visie ontwikkelen zonder zich een beeld te vormen van de toekomst. In een snel veranderde wereld is enige abstractie onvermijdelijk en kijken naar waarschijnlijke scenario’s moeilijk, maar van groot belang. Zonder volledig te willen en kunnen zijn schetst ik mogelijke toekomstscenario’s voor de sectoren onderwijs, werk, overheid, gezondheidszorg, logistiek, energie en bouw. Cybercrime, duurzaamheid, marketing/communicatie en retail.

Let op! Work in progress (oftewel Permanent Beta ;))

Video